.

با Bimebest ،بهترین بیمه رو انتخاب کنید

 

در وب سایتBimebestمی توانید در همه زمینه ها و از همه شرکت های بیمه استعلام و مقایسه قیمت بگیرید و

 

بهترین رو انتخاب کنید

بدنه خودرو

ثالث

درمان

اماکن تجاری

منازل مسکونی

موبایل و تبلت

ساختمانی

1-امکان مقایسه قیمت های بیمه 

2-دارای حق انتخاب بیمه ی مورد نظر

3-پرداخت آنلاین حق بیمه 

4-امکان ثبت سفارش شبانه روزی بیمه

5-نسخه الکترونیک بیمه همیشه همراه

6-آشنایی با سایر محصولات بیمه ای

7-مدیریت زمان در خرید بیمه

8-کمک به کاهش آلودگی هوا و ترافیک

 9-سهولت و راحتی در خرید

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

با استفاده از یادآور می توانید زمان اتمام یا سر رسید اقساط بیمه نامه خود را ثبت کنید تا در زمان مقرر شده با شما اطلاع داده شود