.

بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه نامه شخص ثالث انواع موتور سیکلت

با توجه به آمار منتشر شده از مقامات انتظامی و بیمه مرکزی  جمهوری اسلامی ایران  از 11 میلیون دستگاه موتور سیکلت شماره گذاری شده در کشور حدود 9 میلیون دستگاه فاقد بیمه می باشند. همچنین با توجه به صدمات جانی و مالی فراوان پیش آمده در تصادفات موتورسیکلت ها، تعداد زیادی از رانندگان مقصر به دلیل نداشتن بیمه نامه معتبر راهی مراجع قضایی و زندان ها گردیده و تبعات اجتماعی فراوانی برای کشور و دستگاه های دولتی به همراه دارد.

از این رو با هماهنگی بیمه مرکزی و پلیس محترم راهنمایی و رانندگی و با ابلاغ ریاست محترم بیمه مرکزی مهلت بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه نامه ثالث موتورسیکلتها تا پایان سال 1399 تمدید گردید.

www.bimebest.ir